Loading...

El conflicto entre hombre y naturaleza en el desierto del Sáhara

17 septiembre 2020


Ugo Mellone
Ugo Mellone
Ponente

1 Oct, 2020

El conflicto entre hombre y naturaleza en el desierto del Sáhara

  40 minutes
  Para todos los públicos

El conflicte entre home i natura en el desert del Sàhara (cat)

El desert no és només una infinitat de dunes de sorra. La biodiversitat del Sàhara és molt rica i variada, però també  està infravalorada.

En les últimes dècades, a més, un gran número d’espècies de grans mamífers saharians s’han extingit o han reduït en gran mesura la seva àrea de distribució, i la caça descontrolada és la principal responsable d’aquesta catàstrofe.

Ugo Mellone ha recorregut les dunes i pedregars del Sàhara atlàntic buscant les espècies més emblemàtiques de la zona i analitzant les amenaces a què s’enfronten en un projecte fotogràfic que ha durat diversos anys i ha culminat amb la beca Montphoto 2020.

 

El conflicto entre hombre y naturaleza en el desierto del Sáhara (es)

El desierto no es solo un sinfín de dunas de arena. La biodiversidad del Sáhara es muy rica y variada, pero a la vez está infravalorada. 

En las últimas décadas, además, numerosas especies de grandes mamíferos saharianos se han extinguido o han reducido en gran medida su área de distribución, y la caza descontrolada es la principal responsable de esta catástrofe. 

Ugo Mellone ha recorrido las dunas y pedregales del Sáhara atlántico buscando las especies más emblemáticas de la zona y analizando las amenazas a las que se enfrentan en un proyecto fotográfico que ha durado varios años y ha culminado con la beca Montphoto 2020.

The conflict between people and nature in the Sahara desert (en)

The desert is not just an infinite surface covered by sand and dunes. The biodiversity of the Sahara desert is rich and varied, but at the same time it is widely undervalued. 

On top of that, many species of large Saharan mammals have gone extinct in recent decades or have extensively reduced their distribution range. Uncontrolled hunting is the main reason behind this catastrophe.

Ugo Melone has travelled over dunes and stones searching for the region’s most emblematic species and analysing the threats they face, all compiled in a photographic project that has spanned over several years and ended with the Montphoto scholarship 2020.